O budove

Názov stavby: Polyfunkčná budova Trebišov - Juh
Miesto: Trebišov, p.č. 2012/5, 07501 Trebišov
Stavebníci: Oremus estate s.r.o., č. 53, Malá Bara 076 32, Logman a.s., Bratislava
Projektant: Mars združenie projektová a inžinierska kancelária, Košice
Zhotoviteľ: Weinberg'93 s.r.o.

Informácie o budove

Ide o polyfunkčnú budovu so zameraním na zdravotníctvo. Stavba je situovaná v južnej časti mesta medzi ulicami SNP a M.R.Štefánika, v blízkosti Hotela Zemplín, Obchodného centra – Tesco a Nemocnice.

Nájomníkmi budovy sú všeobecní i odborní lekári s privátnou praxou, ale aj lekáreň, očná optika, prevádzka dialýzy a špičkové pracovisko nefrologickej ambulancie firmy Logman a.s., Bratislava. Veľkou výhodou je práve prítomnosť všeobecných a odborných lekárov, ako aj lekárne pod jednou strechou.

Riešenie budovy zabezpečuje ľahký a pohodlný vstup osobám s obmedzenými schopnosťami pohybu, čo potvrdzuje aj osobný a nákladný výťah zabudovaný v samotných murovaných šachtách. Budova je plne klimatizovaná.

Parkovanie motorových vozidiel je zabezpečené na parkovisku umiestnenom pred budovou. Nachádza sa tu celkom 27 parkovacích miest a 4 miesta vyhradené pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu.

Vypracovanie projektu: 08/2008
Termín začatia výstavby: 11/2008
Ukončenie výstavby: 06/2009
Otvorenie stavby: 07/2009

Obostavaný priestor: 12782 m3
Zastavaná plocha: 1162 m2
Plocha miestností: 2789 m2

Proces výstavby

Zhotoviteľom celej stavby je stavebno-konštrukčná spoločnosť Weinberg’93.

Výstavba si nevyžiadala žiadne terénne úpravy, nakoľko terén, na ktorom sa stavba realizovala je rovinatého charakteru.