MUDr. Mária Švagrovská, ambulancia všeobecného lekára

Špecializácia: praktický lekár pre dospelých
Zdravotná sestra: Eva Veľková
Tel: 056/671 62 09 (lekár), 056/671 62 10 (zdrav. sestra)
všeobecný lekár

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok

07:00 - 14:00

Utorok

07:00 - 14:00

Streda

07:00 - 14:00

Štvrtok

07:00 - 12:00

Piatok

07:00 - 14:00

Obed: 12.30 - 13.00

Ambulancia všeobecného lekára poskytuje:

  • Poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť v primárnom kontakte s pacientom
  • Diagnostikujeme a liečime respiračné ochorenia, ochorenia kardiovascul. aparátu, ochorenia pohybového aparátu
  • Vykonávame preventívne prehliadky u pacientov 1x za 2 roky
  • Denne robíme odbery biologického materiálu, aplikujeme injekčnú liečbu, zabezpečujeme odborné vyšetrenia, prevádzame očkovania, vyšetrenia stolice v rámci prevencie rakoviny hrubého čreva.

Zmluvné poisťovne:

  • všetky zdravotné poisťovne pôsobiace na území Slovenskej republiky

Obvod Trebišov

  • ul. SNP, Kapušianska, Švermova, Stredná, Záhradná, Slnečná, Pažítna, Bitúnková, Medická