Dialyzačné stredisko, nefrologická ambulancia

Špecializácia: dialýza
Lekár: MUDr. Róbert Mantič, MUDr. Lenka Kondášová, MUDr. Peter Anďal
Vedúca sestra: Mgr. František Ujhelyi
Tel: 056/668 95 20, 0908 778 606 - vrchná sestra
Tel: 056/668 95 21, 0905 874 310 - sála
Tel: 0905 413 532 - ambulancia
FMC - dialyzačné služby, s.r.o.
dialýza, nefrológia

ORDINAČNÉ HODINY

Pondelok

07:30 - 15:00

Utorok

07:30 - 15:00

Streda

07:30 - 15:00

Štvrtok

07:30 - 15:00

Piatok

07:30 - 15:00

* Odbery: 7:30 - 9:00 hod.

Zdravotná starostlivosť:
  • Poskytujeme dialyzačnú liečbu formou hemodialýzy, hemodiafiltrácie, alebo CAPD.
  • V prípade potreby poskytujeme nefrologické konzíliá, výkony akútnej hemodialýzy, hemoperfúzie a extrakorporálnej ultrafiltrácie ascitu pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach nemocnice, s možnosťou hemodialyzačných výkonov v emergentných prípadoch aj priamo v priestoroch oddelenia OAIM NsP Trebišov.
  • Naša nefrologická ambulancia poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť ambulantným pacientom s ochoreniami obličiek, vrátane možnosti USG vyšetrení a holterovského monitoringu krvného tlaku.
  • Pracujeme v dvojzmennej prevádzke s nepretržitou pohotovostnou službou na telefóne.
Zmluvné poisťovne:
  • všetky zdravotné poisťovne pôsobiace na území Slovenskej republiky

Priestory, vybavenie, služby

Od 5. októbra 2009 pôsobí Nefro-dialyzačné stredisko FMC - dialyzačné služby, s.r.o. s vlastnou nefrologickou ambulanciou v priestoroch novopostavenej účelovej budovy.

Pracovisko je vybavené modernými monitormi Fresenius 5008 S v kapacite 20 dialyzačných lôžok vrátane jedného izolovaného.

Kvalita vody potrebnej k hemodialýze je zabezpečená úpravovňou vody Aqua B plus 1500 od firmy Fresenius.

Priestory, vybavenie, služby

Je zabezpečený bezbariérový prístup až na klimatizovanú dialyzačnú sálu, sociálne zariadenia sú dostupné a prispôsobené aj pre imobilných pacientov na vozíkoch.

Pri všetkých dialyzačných monitoroch sú umiestnené polohovateľné postele so signalizačným systémom.

Ošetrenie pacientom spríjemňujú moderné televízne LCD prijímače, notebook s prístupom na internet a občerstvenie.

Naši pacienti sú zahrnutí do sociálnych programov a výhod spoločnosti Logman a.s., populárne sú napríklad relaxačné pobyty určené pacientom a ich rodinným príslušníkom.