MUDr. Mária Švagrovská, ambulancia všeobecného lekára

profil_foto.jpg


Ambulancia všeobecného lekára


MUDr. Mária Švagrovská

Špecializácia: praktický lekár pre dospelých
Lekár: MUDr. Mária Švagrovská
Zdravotná sestra: Eva Veľková
Tel: 056/671 62 09 (lekár), 056/671 62 10 (zdrav. sestra)

Ordinačné hodiny
  Ambulancia
Administratíva
Pondelok: 7.00 - 14.00 14.00 - 15.00
Utorok: 7.00 - 14.00 14.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 14.00 14.00 - 15.00
Štvrtok:
7.00 - 12.00 preventívny deň
Piatok:
7.00 - 14.00 14.00 - 15.00

Obed: 12.30 - 13.00

Poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť v primárnom kontakte s pacientom. Diagnostikujeme a liečime respiračné ochorenia, ochorenia kardiovascul. aparátu, ochorenia pohybového aparátu. Vykonávame preventívne prehliadky u pacientov 1x za 2 roky, denne robíme odbery biologického materiálu, aplikujeme injekčnú liečbu, zabezpečujeme odborné vyšetrenia, prevádzame očkovania, vyšetrenia stolice v rámci prevencie rakoviny hrubého čreva.

Obvod: Trebišov
ul. SNP, Kapušianska, Švermova, Stredná, Záhradná, Slnečná, Pažítna, Bitúnková, Medická.

Zmluvné poisťovne:

  • všetky zdravotné poisťovne pôsobiace na území Slovenskej republiky