• An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow
  • An Image Slideshow

Prezentácia polyfunkčnej budovy OREMUS - LOGMAN

Prevádzkovateľom a užívateľom polyfunkčnej budovy na ulici SNP 3818/91/A v Trebišove je spoločnosť Oremus estate s.r.o. a Logman a.s., Bratislava ako dvaja stavebníci stavby. Samotnú stavbu realizovala spoločnosť Weinberg'93 s.r.o., ktorá je dcérskou spoločnosťou maďarskej spoločnosti Weinberg'93 Kft. Hlavnými činnosťami firmy sú generálne dodávky stavieb komerčných budov, priemyselných objektov, rekreačných objektov vrátane kancelárií, opláštenie a zastrešenie budov, výroba oceľových konštrukcií.

Budova sa nachádza v južnej časti mesta, v blízkosti Hotela Zemplín, Obchodného centra - Tesco a Nemocnice.
Budova architektonicky doplnila prázdny priestor pri obchodnom centre - Tesco, kde v minulosti stála nefunkčná kotolňa.

Poloha blízko centra mesta a nemocnice sú ideálne najmä pre pacientov. Účelom stavby bolo vytvorenie nového zdravotníckeho zariadenia so zameraním na privátnu lekársku prax, špičkové pracovisko nefrologickej ambulancie a dialýzy s kapacitou 20 lôžok.

S výstavbou budovy sa začalo v novembri roku 2008 a ukončená bola v júni 2009. Budova je verejnosti sprístupnená odo dňa slávnostného otvorenia v júli 2009. Polyfunkčná budova je tvorená troma podlažiami. Členenie priestorov je variabilné. Na prízemí budovy je lekáreň, očná optika a tri ambulancie.

Na druhom nadzemnom podlaží je 10 ambulancií s príslušenstvom. Nachádzajú sa tu ambulancie všeobecných lekárov, i odborných lekárov ako endokrinologická, ortopedická, oftalmologická, neurologická, pediatrická otorinolaryngológia a interná  ambulancia. Na treťom nadzemnom podlaží sa nachádza prevádzka dialýzy a nefrologickej ambulancie firmy Logman a.s., Bratislava.

Polyfunkčná budova poskytuje návštevníkom príjemné prostredie. Veľkou výhodou je práve umiestnenie lekárne priamo v budove. Na každom podlaží sa nachádzajú sociálne zariadenia členené zvlášť pre mužov a ženy. Nakoľko je objekt určený pre verejnosť, je navrhnutý v súlade s požiadavkami zabezpečujúcimi užívanie stavby osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu. Pre splnenie všetkých kritérií je v samotných murovaných šachtách pri prednom a vstupnom vstupe situovaný osobný výťah a nákladný výťah. Celá budova je plne klimatizovaná.

Parkovanie motorových vozidiel zabezpečuje parkovisko umiestnené pred budovou s celkovým počtom 27 parkovacích miest a 4 miesta pre osoby s obmedzenými možnosťami pohybu.
Lekáreň Dr.Max Očná optika
Oremus - Logman