MUDr. Emília Parihuzová, ambulancia všeobecného lekára

MUDr. Emília Parihuzová, amb. všeobecného lekára


Ambulancia všeobecného lekára


MUDr. Emília Parihuzová

Špecializácia: všeobecný lekár pre dospelých
Konateľ s.r.o. MUDr. Emília Parihuzová
Zdravotná sestra: Bernadeta Mašlejová
Pracovisko:
ZZ - OREMUS, ul. SNP 3818/91/A, Trebišov
Tel: 056/671 62 16, 671 62 21 - sestrička

Ordinačné hodiny
Pondelok: 7.30 - 12.00
Utorok: 7.30 - 12.00
Streda: 7.30 - 12.00
Štvrtok:
7.30 - 15.00
Piatok:
7.30 - 12.00

Návštevná služba podľa potreby.

Ambulancia všeobecného lekára poskytuje lekársku starostlivosť pre pacientov od 18 rokov podľa pridelených obvodov. Poskytujeme základnú zdravotnícku starostlivosť, preventívne vyšetrenie, odbery krvi kvôli laboratórnym vyšetreniam, injekčná liečba, zabezpečenie odborných vyšetrení.
Písomná agenda pre Sociálnu poisťovňu TV a Úrad práce, soc. veci a rod. TV.

Obvod: Trebišov
ul. M. R. Štefánika, Poštová, Rastislavova, Orgovánová, Lúčna, Košická, Kvetná, Agátová, Kukučínová, Radová.

Zmluvné poisťovne:

  • všetky zdravotné poisťovne pôsobiace na území Slovenskej republiky