Dialyzačné stredisko Logman, nefrologická ambulancia

Dialyzačné stredisko Logman, nefrologická ambulancia


Dialyzačné stredisko Logman a.s.

Nefrologická ambulancia

Špecializácia: dialýza
Lekár: MUDr. Róbert Mantič, MUDr. Emílie Hrabčáková, MUDr. Peter Anďal
Vedúca sestra: Dipl. sestra Iveta Šugárová
Adresa:
Logman a.s., ul. SNP 3818/91/A, 075 01 Trebišov
sála: 056/671 61 01
ambulancia:
056/671 61 12
vrchná sestra: 056/671 61 02
 

Ordinačné hodiny
Pondelok: 7.30 - 15.00
Utorok: 7.30 - 15.00
Streda: 7.30 - 15.00
Štvrtok:
7.30 - 15.00
Piatok:
7.30 - 15.00

Odbery: 7.30 - 9.00 hod.

Priestory, vybavenie, služby
Úpravňa vody Od 5. októbra 2009 pôsobí Nefro-dialyzačné stredisko Logman a. s. Trebišov s vlastnou nefrologickou ambulanciou v priestoroch novopostavenej účelovej budovy. Pracovisko je vybavené modernými monitormi Fresenius 4008 B a 4008 S v kapacite 20 dialyzačných lôžok vrátane jedného izolovaného. Kvalita vody potrebnej k hemodialýze je zabezpečená úpravovňou vody firmy Eurowater.

Je zabezpečený bezbariérový prístup až na klimatizovanú dialyzačnú sálu, sociálne zariadenia sú dostupné a prispôsobené aj pre imobilných pacientov na vozíkoch. Pri všetkých dialyzačných monitoroch sú umiestnené polohovateľné postele so signalizačným systémom.
Dialyzačné stredisko Logman, nefrologická ambulancia Dialyzačné stredisko Logman, nefrologická ambulancia Dialyzačné stredisko Logman, nefrologická ambulancia Dialyzačné stredisko Logman, nefrologická ambulancia

 

 

 

 

Ošetrenie pacientom spríjemňujú moderné televízne LCD prijímače, notebook s prístupom na internet a občerstvenie. Naši pacienti sú zahrnutí do sociálnych programov a výhod spoločnosti Logman a.s., populárne sú napríklad relaxačné pobyty určené pacientom a ich rodinným príslušníkom.

Zdravotná starostlivosť


Poskytujeme dialyzačnú liečbu formou hemodialýzy, hemodiafiltrácie, alebo CAPD. V prípade potreby poskytujeme nefrologické konzíliá, výkony akútnej hemodialýzy, hemoperfúzie a extrakorporálnej ultrafiltrácie ascitu pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach nemocnice, s možnosťou hemodialyzačných výkonov v emergentných prípadoch aj priamo v priestoroch oddelenia OAIM NsP Trebišov.

Naša nefrologická ambulancia poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť ambulantným pacientom s ochoreniami obličiek, vrátane možnosti USG vyšetrení a holterovského monitoringu krvného tlaku.

Pracujeme v dvojzmennej prevádzke s nepretržitou pohotovostnou službou na telefóne.

V nefrologickej ambulancii a dialyzačnom stredisku pracujú t. č. traja lekári - MUDr. Róbert Mantič, MUDr. Peter Anďal, MUDr. Emílie Hrabčáková, vedúca sestra Iveta Šugárová Dipl. sestra,  13 zdravotných sestier, jeden ošetrovateľ a tri pomocnice.