MUDr. Róbert Mantič, garant strediska, head physician

MUDr. Róbert Mantič, garant strediska, primár


Odborný garant, vedúci lekár


MUDr. Róbert Mantič

Súčasná pracovná pozícia: odborný garant
Doctor:
MUDr. Róbert Mantič
Phone num.:
056/671 61 06 
Mobil:0918/ 707 339
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Doctor´s office hours
Monday: 7.30 - 15.00
Tuesday: 7.30 - 15.00
Wednesday: 7.30 - 15.00
Thursday:
7.30 - 15.00
Friday:
7.30 - 15.00

Taking Blood: 7.30 - 9.00 hod.

Dosiahnute vzdelanie: 3. Lekársku Fakultu UK v Prahe ukončil 1992.

Profesijne udalosti:

  • 1992-1993 pracoval na 1. internej klinike a chirurgických oboroch vo Fakultnej   Nemocnici Královske Vinohrady Praha
  • 1993-1995  Oddelenie dlhodobo chorých a Interné oddelenie NsP v Trebišove
  • 1995 atestácia z vnútorného lekárstva I. st.
  • 1995-2003 Hemodialyzačné stredisko NsP v Trebišove
  • 2000 atestácia z nefrológie
  • 2003- doteraz NDC Logman a.s.

Je členom Slovenskej lekárskej spoločnosti (internistickej, nefrologickej  a transplantologickej sekcie) a  ERA- EDTA.

Jazykové znalosti: Angličtina