MUDr. Mária Szücsová, ambulance for children and teenagers, neurologist

MUDr. Mária Szücsová, amb. pre deti a dorast, neurológia


Amb. for children and teenagers - neurologist


MUDr. Mária Szücsová

Specialization: neurologist
Doctor:
MUDr. Mária Szücsová
Nurse:
Marta Šikorová
Phone num.:
056/671 62 20, 671 62 19 - nurse

Doctor´s office hours
  Pediatric ambulance
Neurological ambulance
 
Monday: 08.00 - 08.30 8.30 - 12.00 12.30 - 16.00 - EEG
Tuesday: 08.00 - 08.30 8.30 - 9.00 - priority examination
8.30 - 12.00
12.30 - 14.00 - Advisory
14.00 - 16.00 - Administration
Wednesday: 08.00 - 08.30 8.30 - 12.00 12.30 - 16.00 - Neurological amb.
Thursday:
08.00 - 08.30 8.30 - 9.00 - priority examination
8.30 - 12.00
12.30 - 14.00 - Consilium
14.00 - 16.00 - Preventive
Friday:
08.00 - 08.30 8.30 - 12.00 12.30 - 16.00 - Sanitary day

Taking Blood: 07.30 - 08.00
Lunch break:
12.00 - 12.30

Pediatrická ambulancia vykonáva liečebné a preventívne výkony, pravidelné očkovania u pacientov od 0 - 19 rokov.
Detská neurologická ambulancia funguje v rámci okresu. V danom odbore je jediná. Na ambulancii sa realizujú špeciálne vyšetrenia EEG a ultrazvuk. Ambulanciu navštevujú pacienti od 0 - 19 rokov so zdravotným postihnutím, ale aj neurologicky chorí pacienti v rámci difer. diagnostiky.

Na neurologické vyšetrenie sa treba vopred objednať.


District: Trebišov
Streets: Jarná, Lesná, Májová, Muškátová, Paričovská,  Petrovova, Roľníckého povstania, Ružová, Východná.


Contractual insurance companies:

  • Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
  • APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.