MUDr. Mária Švagrovská, general practitioner for adults

profil_foto.jpg

General practitioner for adults


MUDr. Mária Švagrovská
Specialization: general practitioner for adults
Doctor:
MUDr. Mária Švagrovská
Nurse:
Eva Veľková
Phone num.:
056/671 62 09 (doctor), 056/671 62 10 (nurse)
Doctor´s office hours

Ambulance
Administration
Monday: 7.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Tuesday: 7.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Wednesday: 7.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Thursday:
7.00 - 12.00
preventive day
Friday:
7.00 - 14.00
14.00 - 15.00
Lunch break: 12.30 - 13.00

Poskytujeme liečebno-preventívnu starostlivosť v primárnom kontakte s pacientom. Diagnostikujeme a liečime respiračné ochorenia, ochorenia kardiovascul. aparátu, ochorenia pohybového aparátu. Vykonávame preventívne prehliadky u pacientov 1x za 2 roky, denne robíme odbery biologického materiálu, aplikujeme injekčnú liečbu, zabezpečujeme odborné vyšetrenia, prevádzame očkovania, vyšetrenia stolice v rámci prevencie rakoviny hrubého čreva.

District: Trebišov
Streets: SNP, Kapušianska, Švermova, Stredná, Záhradná, Slnečná, Pažítna, Bitúnková, Medická.
Contractual insurance companies:
  • Spoločná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • DÔVERA zdravotná poisťovňa, a.s.
  • APOLLO zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
  • Union zdravotná poisťovňa, a.s.