Dialysis centre Logman, outpatient nephrology clinic

Dialyzačné stredisko Logman, nefrologická ambulancia


Dialysis centre Logman a.s.

Nefrologie

Specialization: dialysis
Doctor:
MUDr. Róbert Mantič, MUDr. Lenka Kondášová, MUDr. Peter Anďal
Nurse:
Bc. františek Ujhelyi
Address: Logman a.s., ul. SNP 3818/91/A, 075 01 Trebišov
hall:
056/668 95 21, 0905 874 310
ambulance:
0905 413 532
nurse:
056/668 95 20, 0908 778 606

Doctor´s office hours
Monday: 7.30 - 15.00
Tuesday: 7.30 - 15.00
Wednesday: 7.30 - 15.00
Thursday:
7.30 - 15.00
Friday:
7.30 - 15.00

Taking Blood: 7.30 - 9.00 hod.

Priestory, vybavenie, services
Úpravňa vody Od 5. októbra 2009 pôsobí Nefro-dialyzačné stredisko Logman a. s. Trebišov s vlastnou nefrologickou ambulanciou v priestoroch novopostavenej účelovej budovy. Pracovisko je vybavené modernými monitormi Fresenius 5008 S v kapacite 20 dialyzačných lôžok vrátane jedného izolovaného. Kvalita vody potrebnej k hemodialýze je zabezpečená úpravovňou vody Aqua B plus 1500 od firmy Fresenius.

Je zabezpečený bezbariérový prístup až na klimatizovanú dialyzačnú sálu, sociálne zariadenia sú dostupné a prispôsobené aj pre imobilných pacientov na vozíkoch. Pri všetkých dialyzačných monitoroch sú umiestnené polohovateľné postele so signalizačným systémom.

Dialyzačné stredisko Logman, nefrologická ambulancia Dialyzačné stredisko Logman, nefrologická ambulancia Dialyzačné stredisko Logman, nefrologická ambulancia Dialyzačné stredisko Logman, nefrologická ambulancia

 

 

 

 

Ošetrenie pacientom spríjemňujú moderné televízne LCD prijímače, notebook s prístupom na internet a občerstvenie. Naši pacienti sú zahrnutí do sociálnych programov a výhod spoločnosti Logman a.s., populárne sú napríklad relaxačné pobyty určené pacientom a ich rodinným príslušníkom.

Zdravotná starostlivosť

Poskytujeme dialyzačnú liečbu formou hemodialýzy, hemodiafiltrácie, alebo CAPD. V prípade potreby poskytujeme nefrologické konzíliá, výkony akútnej hemodialýzy, hemoperfúzie a extrakorporálnej ultrafiltrácie ascitu pacientom hospitalizovaným na lôžkových oddeleniach nemocnice, s možnosťou hemodialyzačných výkonov v emergentných prípadoch aj priamo v priestoroch oddelenia OAIM NsP Trebišov.

Naša nefrologická ambulancia poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť ambulantným pacientom s ochoreniami obličiek, vrátane možnosti USG vyšetrení a holterovského monitoringu krvného tlaku .

Pracujeme v dvojzmennej prevádzke s nepretržitou pohotovostnou službou na telefóne.

V nefrologickej ambulancii a dialyzačnom stredisku pracujú t. č. traja lekári - MUDr. Róbert Mantič, MUDr. Peter Anďal, MUDr. Lenka Kondášová, vedúca sestra - Bc. František Ujhelyi,  9 sestier, 1 ošetrovateľ, 1 pomocnica a 2 upratovačky.